Khách sạn

Khách sạn SOUVANNAPHOUM

Khách sạn SOUVANNAPHOUM

Address : PHOTISARATH ROAD, NAMPHOU SQUARE P.O.BOX 741, LUANGPRABANG LAO P.D.R Số điện thoại : (856-71) 21 22 00
Khách sạn THONGBAY

Khách sạn THONGBAY

Address : BAN VIENG MAY, VAT SAKEM LUANG PRABANG - LAOS Số điện thoại : (856-21)219686
Khách sạn Lao Plaza

Khách sạn Lao Plaza

Address : 63 Samsenethai Road PO Box 6708 Vientiane, Viêng-chăn, Lào Số phòng: 134 Vị trí: Vientiane
Khách sạn Green Park Boutique

Khách sạn Green Park Boutique

Address : 248 Khouving rd.VTE.PO.Box.9698.Lao PDR., Viêng-chăn, Là Tiêu chuẩn : 4 sao Vị trí: Vientiane
Khách sạn Le Leela

Khách sạn Le Leela

Address : 33 Unit 10, Baan Phiawat, Viêng-chăn, Lào Số phòng: 15 Vị trí: Vientiane
Khách sạn City Inn Vietiane

Khách sạn City Inn Vietiane

Address : Rue Pangkham, Viêng-chăn, Lào Vị trí: Vientiane Tiêu chuẩn : 3 sao
Khách sạn Ramayana Gallery

Khách sạn Ramayana Gallery

Address : Po Box 3925 Lane Xang Avenue, Viêng-chăn, Lào Số phòng: 70 Vị trí: Vientiane
Khách sạn Arawan Riverside

Khách sạn Arawan Riverside

Address : Salakiew St, Phonesavanh Village, Pakse District, Champasak Province, Pakse, Lào Số phòng: 128 Vị trí: Pakse
Khách sạn Champasak Palace

Khách sạn Champasak Palace

Address : Road No.13 Ban Prabath, P.O.Box 718 Pakse District, Pakse, Lào Vị trí: Pakse Chuẩn : 3 sao
 Khách sạn Leuxay

Khách sạn Leuxay

Address: 189/19 Ban Hongkha Tai, Chanthabouri, Viêng-chăn, Làdo Số phòng: 38 Vị trí: Vientiane