Khách sạn Green Park Boutique

Address : 248 Khouving rd.VTE.PO.Box.9698.Lao PDR., Viêng-chăn, Là
Tiêu chuẩn : 4 sao
Vị trí: Vientiane