Mua sắm tại Savanakhets

Savanakhets, đứng Lào chỉ Khu kinh tế đặc biệt (SEZ) hoặc Savan-Seno. Tại biên giới Savannakhet cầu với Mukdahan (Thái Lan) là một ngã ba hoạt động lớn, nơi đồng bào dân tộc từ hai thương mại quốc gia.

Dọc những con đường chính trong thành phố, có rất nhiều cửa hàng nhỏ cung cấp một loạt các sản phẩm. Nổi bật là thủ công, nghệ thuật, đồ cổ, các loại vải, silverwares, sản phẩm đồi tộc, và cà phê Lào. Ngoài ra còn có một số thị trường mới ở Savannakhet, một trong những nơi có thể quan sát một lối sống địa phương.