Tag: Bun Pi May

Bun Pi May - Tết cổ truyền ở Lào

Bun Pi May – Tết cổ truyền ở Lào

Giữa tháng 4, khi gió mùa tây-nam thổi, mưa mùa sắp rơi, bắt đầu năm mới ở nhiều nước trong