Tag: Chùa Xiêng Thoong

Wat Xiêng Thoong - Chùa Xiêng Thoong

Wat Xiêng Thoong – Chùa Xiêng Thoong

Nhìn trên bản đồ, dòng Nậm Khan như đứa con bướng bỉnh, sắp đến gần Mê Kông còn cố chạy