Tag: đặc sản Lào

Tam maak Hung

Tam maak Hung

Nếu chỉ điểm tên như thế thôi thì chưa đủ, ngoài các món có thể gọi là “bình dân” kia,