Tag: Khải Hoàn Môn

Khải Hoàn Môn ở Viên Chăn

Khải Hoàn Môn ở Viên Chăn

Ký ức thời gian và lịch sử đã làm nên một Patuxay ấn tượng trong lòng du khách khi đến