Tag: lễ cưới Lào

Đám cưới người Lào

Đám cưới người Lào

NGHI THỨC LỄ HỎI Nghi thức Su-khoắn là cách tổ chức đặc thù Lào trong mọi buổi lễ có tính