Tag: Lễ hội tắm Phật

Lễ hội tắm Phật

Lễ hội tắm Phật

Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều