Tag: nhạc cụ dân tộc

Âm nhạc Lào

Âm nhạc Lào

Âm nhạc của Lào ảnh hưởng lớn của các nhạc cụ dân tộc như khèn (một dạng của ống tre.