Tag: Phou Si

Phou Si - núi Màu

Phou Si – núi Màu

Người Luang Prabang lại nói: Nếu chưa đến Phou Si thì coi như chưa đến Luang Prabang. "Phou" tiếng Lào