Tag: tập quán người Lào

Phong cách ở bàn ăn người Lào

Phong cách ở bàn ăn người Lào

Không giống như Phương Tây, người Lào không ăn quanh bàn ăn cao mà người Lào ngồi xổm trên nền