Tag: Thác Kuang Si

Thác Kuang Si

Thác Kuang Si

Còn hai điểm nên đi khi đến Luang Prabang là thác Kuang Si và động Tham Ting. Thác KuangSi cách