Tag: Viêng Chăn

Ngôi chùa có nhiều tượng phật cổ nhất nước Lào

Ngôi chùa có nhiều tượng phật cổ nhất nước Lào

Wat Sisaket là một ngôi chùa nhỏ tại thủ đô Viêng Chăn, chùa có đến 6.840 tượng phật lớn nhỏ